Blisko 5 tysięcy godzin na Sali szkoleniowej dla niemal 5 tysięcy Uczestników. Dziesiątki tysięcy poznawanych
problemów i sytuacji, pewnie drugie tyle wypracowywanych i wdrażanych rozwiązań. Dzięki wszystkim tym
przykładom wciąż rozwijam swój warsztat, by szybciej i celniej móc doradzić swoim Klientom najlepsze w ich sytuacji
rozwiązania.