Pasjonujące jest dla mnie uczenie się od najlepszych i wdrażanie w życie ich rozwiązań. A potem obserwowanie tego
co działa, dlaczego działa i czy coś można zmodyfikować, by w danej sytuacji działało jeszcze lepiej. Taka wiedza
inspiruje i często prowokuje mnie do budowania autorskich narzędzi sprzedażowych i zarządczych. Jest mi bardzo
blisko do podejścia i rozumienia świata przez Simona Sinka, Daniel H. Pinka, Roberta Cialdiniego i Kena Blancharda.