Przeszedłem w różnych firmach wszystkie szczeble zawodowe: byłem marketingowcem, handlowcem, dyrektorem
projektu, dyrektorem sprzedaży, członkiem zarządu. Potrafię spojrzeć na organizację z niemal każdej perspektywy.
Mam bagaż doświadczeń, wielu zawodowych sukcesów i oczywiście także porażek. Jestem praktykiem, który skupia
się na diagnozie działań, wyciąganiu odpowiednich wniosków i szukaniu optymalnych rozwiązań koniecznych do
zrealizowania postawionych celów.