Najczęściej współpracuję z organizacjami biznesowymi i jednostkami samorządowymi. W ostatnich latach najczęściej współpracowałem z branżami: motoryzacyjną, ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, ubezpieczeniową i samorządową. To w sumie ponad cztery i pół tysiąca przepracowanych godzin i budowania warsztatów dotyczącego mechanizmów oraz zasad dotyczących kluczowych elementów sprawnego funkcjonowania organizacji biznesowych i samorządowych.

Od 2011 roku uczestnikami prowadzonych przeze mnie warsztatów i coachingów są przede wszystkim:

właściciele i menadżerowie

doradztwo, warsztaty, coachingi – na bazie doświadczeń najczęściej oczekiwane są techniki i mechanizmy dotyczące: delegowania zadań, optymalizacji czasu pracy, udzielania informacji zwrotnych, rekrutacji, rozwiązywania konfliktów, rozwiązań płacowych i trudnej sztuki motywowania ludzi

doradcy, handlowcy i pracownicy biur obsługi Klienta

warsztaty, training on the job – na bazie doświadczeń najczęściej poruszane problemy dotyczą: zdrowej asertywności w procesie sprzedaży, budowania faktycznego autorytetu doradcy-handlowca, umiejętności obrony ceny, skutecznego radzenia sobie z obiekcjami Klientów, budowania sprzedaży partnerskiej, bycia doradcą Klienta a nie jedynie sprzedawcą

pozostali pracownicy

warsztaty z zakresu budowania kompetencji dotyczących współpracy i komunikacji w organizacji