Korzystam z doświadczeń i wiedzy własnej (25 lat praktyki biznesowej) oraz z najlepszych praktyk zdobytych od blisko 5 tysięcy Uczestników prowadzonych przeze mnie projektów rozwojowych, warsztatów i coachingów. Pasjonuję się mechanizmami komunikacji i współpracy z Klientami oraz w przestrzeni wewnątrzfirmowej.


Najczęściej współpracuję z firmami chcącymi rozwijać kompetencje i usprawniać procesy sprzedażowe – celem jest zbudowanie twardych kompetencji handlowych
i odpowiednich postaw charakteryzujących najlepszych sprzedawców. W tej sferze moimi Klientami są doradcy Klienta, pracownicy call center i handlowcy.

Ważną częścią mojej pracy jest także rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem zespołami i rozwijaniem talentów. Znacząca część Klientów właśnie widzi „wąskie gardło” w skutecznym funkcjonowaniu swoich firm w niewystarczającej jakości zarządzania ludźmi. W tej przestrzeni moim Klientami są kierownicy, managerowie, dyrektorzy i członkowie zarządów.

W ostatnich latach doświadczam coraz większego zainteresowania warsztatami, których celem jest realne usprawnienie komunikacji i współpracy pomiędzy pracownikami w całej organizacji. Tu także wdrażam konkretne narzędzia, z ich wykorzystaniem wspólnie budujemy fundamenty dla funkcjonowania trwałej i zdrowej organizacji – wypracowujemy dedykowane wartości i zachowania, pracujemy nad procesami i rozwiązaniami służącymi efektywniejszej współpracy. W tym zakresie Klientem jest cała firma lub poszczególne zespoły i wydziały.

Porozmawiajmy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości zwrotnej.